My insulated pack containing the Gonal F and Ovidrel injections,
sent via FedEx – the world (and my cycle) on time.

Tagged with:
 

5 Responses to 69/365

 1. Twicethesparkle says:

  I only see a blue box with a question mark inside…

 2. Twicethesparkle says:

  Anytime.

  I’m a new follower. I think I like it here.

 3. Jaxon says:

  It’s a plarsuee to find someone who can think so clearly

 4. Pewnie nigdy nie dowiemy się o nich wszystkiego, a już na pewno nie szybko, a muszę przyznać, że na nowe wieści czekam z niecierpliwością i nadzieją. Natomiast komentowanie tych samych faktów i informacji w kolejnych notkach staje się po prostu nudne.A w końcu nasza rzeczywistość to coś więcej, to też nasze życie codzienne i wiele problemów często mających związek z tym , co dzieje się na górze. To często są pochodne tego, ale te tematy nie budzą większego zainteresowania. A szkoda.Pozdrawiam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.